Justering af højpasfilteret

Indstil højpasfilteret for at begrænse lavfrekvenssignalet, som sendes til dine højttalere.

Vælg “Højpasfilter”.
Vælg frekvensafskæringspunktet:

40 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 200 Hz / 250 Hz

Hvis du slår IP-kontrollen til, forsvinder “Højpasfilter” og tvinges til at skifte.

tilbage til toppen