IP-kontrol

IP-kontrol

IP-kontrol er tilgængelig på modeller af Denon A/V-modtagere, som er solgt efter 2010, og som er sluttet til det samme netværk som HEOS Drive og kontrolenheder.

Vælg IP.
Vælg den AVR, dit HEOS Drive er forbundet til.
Vælg inputtet på den AVR, dit HEOS Drive er forbundet til.
Vælg Udført.
BEMÆRK

Du kan afprøve forbindelsen til AVR ved at trykke på tænd-, sluk- og inputknapperne.

De følgende indstillinger er tvunget til at ændre, når IP-kontrollen indstilles.

Linje ude-niveau: Fast

Højpasfilter: Fra

Subwoofer: Off

tilbage til toppen