Tabel for status-LED

Strømindikator

Drift af enhed

Beskrivelse

Handling for LED foran

OFF

Ingen vekselstrøm, Master-strømafbryder FRA, Dyb standby

(fra)

ON

Tændt

(konstant)

Strømstyring

Quick Start-indstilling-Når alle zoner går ind Quick start-indstilling

(konstant)

Fejl

Hardwarebeskyttelse-Se GRUNDLÆGGENDE FEJLFINDINGlink

(blinker)

Netværksindikatorer

Drift af enhed

Beskrivelse

Handling for LED foran

OFF

Ikke tilsluttet til dit netværk

(fra)

Tilslut

Tilsluttet til dit netværk

(blinker)

Zoneindikatorer

Drift af enhed

Beskrivelse

Handling for LED foran

OFF

Ingen vekselstrøm, Hovedstrømafbryder FRA, Dyb standby

(fra)

Master-strømafbryder (TIL)

Opstart

(blinker)

ON

Med konfigureret klarfunktion og tilsluttet til dit netværk

(konstant)

Ikke tilsluttet til dit netværk

(konstant)

Opdatering

Opdaterer

(blinker)

Genstarter

(blinker)

Med konfigureret klarfunktion og tilsluttet til dit netværk

(konstant)

Nulstil

Blød nulstilling - Ryd brugerindstillinger

(blinker hurtigt)

Hård nulstilling - Gendan fabriksindstillinger

(blinker)

Genstarter

(blinker)

Klarfunktion ikke konfigureret

(konstant)

Fejl

Firmwarefejl

(blinker langsomt (udtones IKKE))

Hardwarefejl

(blinker hurtigt)

Netværksfejl

(konstant)

Skift af lydstyrke

 

(blinker hurtigt)

Lydløs

 

(blinker langsomt)

Strømstyring

Quick Start-indstilling-Når alle zoner går ind Quick start-indstilling

(konstant)

Dyb standby

(fra)

tilbage til toppen