Uw HEOS-apparaat herstellen naar de standaard fabriekswaarden

Oplossing

Raadpleeg blz.

Als u de standaardwaarden van het HEOS-apparaat herstelt, worden alle instellingen gewist en wordt de originele software die in de fabriek werd geïnstalleerd, hersteld.

Alle instellingen worden gewist en er wordt wellicht een downgrade van de software uitgevoerd.

Om uw HEOS Drive te herstellen naar de standaard fabriekswaarden, schakelt u de stroomschakelaar op het achterpaneel uit. Druk op de Resetknop op de achterkant, schakel de stroomschakelaar van het achterpaneel uit en houd deze ingedrukt tot de zone-LED oranje begint te knipperen.

* Bezoek HEOSbyDenon.com voor meer informatie

naar boven