Uw HEOS-apparaat opnieuw instellen

Oplossing

Raadpleeg blz.

Als u uw HEOS-apparaat opnieuw instelt, worden de EQ en de naam gewist, maar blijft de huidige software behouden. U moet Instellingen -> Apparaat toevoegen gebruiken om het apparaat opnieuw te verbinden met het thuisnetwerk voordat het kan worden gebruikt. Om uw HEOS Drive te resetten, drukt u op de Resetknop op de achterkant en houdt u deze ingedrukt tot de Zone-LED oranje begint te knipperen.

naar boven