Mijn HEOS-apparaat wordt uitgeschakeld en de voedings-LED knippert in het rood

Oplossing

Raadpleeg blz.

Het beveiligingscircuit is geactiveerd door een verhoging van de temperatuur binnen uw HEOS-apparaat. Schakel de voeding uit, wacht een uur tot dit apparaat voldoende is afgekoeld en schakel dan de voeding opnieuw in.

Controleer de luidsprekeraansluitingen. Het beveiligingscircuit is mogelijk geactiveerd omdat de kerndraden van de luidsprekerkabel in contact zijn gekomen met elkaar of er is een kerndraad losgekoppeld van de aansluiting en in contact gekomen met het achterpaneel van dit apparaat. Na het loskoppelen van het netsnoer, moet een corrigerende actie worden ondernomen, zoals het stevig opnieuw draaien van de kerndraad of het onderhouden van de aansluiting. Daarna moet de draad opnieuw worden aangesloten.

Afhankelijk van de aangesloten luidsprekers, kan het beveiligingscircuit activeren en kan de voeding worden uitgeschakeld wanneer de muziek aan een hoog volume wordt afgespeeld. (De stroomindicator knippert rood) Als dit gebeurt, configureert u de instelling “Volumelimiet”.

naar boven