Tilbakestille HEOS-enheten til fabrikkinnstillingene

Løsning

Se side

Når du tilbakestiller HEOS-enheten til fabrikkinnstillingene, nullstilles alle innstillingene, og programvaren som opprinnelig ble installert på fabrikken, gjenopprettes.

Alle innstillinger slettes og programvaren blir sannsynligvis nedgradert!

For å gjenopprette HEOS Drive til fabrikkinnstillingene slår du av strømbryteren på bakpanelet. Trykk på tilbakestillingsknappen på baksiden, slå på strømknappen på bakpanelet og hold den inne til Sone-LED-lampen begynner å blinke gult.

* Gå til HEOSbyDenon.com for mer informasjon

tilbake til toppen