Koble til høyttalere

Kontroller nøye venstre (L) og høyre (R) kanal og polaritetene + (rød) og – (sort) på høyttalerne som er koblet til denne enheten, og sørg for å koble kanaler og polariteter korrekt.

Fjern cirka 10 mm av isolasjonen fra tuppen av høyttalerkabelen, vri deretter de nakne ledningstrådene stramt eller avslutt den.
Vri høyttalerterminalen moturs for å løsne den.
Sett inn den avisolerte ledningen inn til isolasjonen i høyttalerkontakten.
Vri høyttalerterminalen medurs for å stramme den.
MERKNAD

Slå av strømbryteren på bakpanelet før du kobler til høyttalerne. Slå også av tilkoblede, strømdrevne basshøyttalere.

Koble til slik at høyttalerkabelens kjernetråder ikke stikker ut fra høyttalerkontakten. Beskyttelseskretsen kan bli aktivert dersom kjernetrådene berører bakpanelet eller dersom + og - sidene berører hverandre.

Aldri berør høyttalerterminalene mens strømledningen er koblet til og strømbryteren på bakpanelet er slått på. Dette kan føre til elektrisk støt.

Bruk høyttalere med en motstand på 4 – 16 Ω/ohm. Beskyttelseskretsen kan bli aktivert dersom du benytter høyttalere med annen motstand enn angitt.

Avhengig av høyttalerne som er koblet til, kan det være at beskyttelseskretsen aktiveres og strømmen slås av når du spiller musikk på høyt volum (strømindikateren blinker rødt). Hvis dette skjer, må du konfigurere innstillingen “Lydgrense”. lenke

tilbake til toppen