Utløserutgang

Utløserutgang

Velg Utløserkontroll når du kobler din HEOS til en effektforsterker som støtter +12 V utløserinngang.

HEOS-appen kan slå forsterkerens strøm av og på.

Velg Utløser.
Velg Ferdig.
MERKNAD

Du kan teste forbindelsen til forsterkeren ved å slå strømmen på og av i forsterkerens innstillingsskjerm.

tilbake til toppen