Justere forforsterkeren

“Lydgrense” for ZONE2 og ZONE 4 vil endres til “Forforsterker” når du setter Bridge-bryteren til “ON”.

Velg “Forforsterker”.
Velg Deaktivert eller Aktivert.

Deaktivert (standard):

PRE OUT er deaktivert og vises ikke i Rom-visningen.

Aktivert:

PRE OUT er aktivert og sonenavnet vises i Rom-visningen.

tilbake til toppen