Justere lydgrensen

Du kan angi maksimal volum for forsterkerne til HEOS Drive for å hindre plutselig høy lyd.

Velg “Volumbegrensning”.
Velg maksimal volumprosent (95, 90, 85, 80).
MERKNAD

Avhengig av høyttalerne som er koblet til, kan det være at beskyttelseskretsen aktiveres og strømmen slås av når du spiller musikk på høyt volum. (Strømindikatoren blinker rødt.) Hvis dette skjer, kan du konfigurere innstillingen “Volumbegrensning”.

tilbake til toppen