Gi strøm til din HEOS Drive

Koble en egnet strømledning for din region mellom baksiden av HEOS Drive og en veggkontakt, og sett deretter strømbryteren på bakpanelet til ON (på).

tilbake til toppen