Justere høypassfilteret

Still inn høypassfilteret for å begrense lavfrekvenssignalet som sendes til høyttalerne dine.

Velg “Høypassfilter”.
Velg avskjæringspunkt for frekvens:

40 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 200 Hz / 250 Hz

Hvis du aktiverer IP-kontroll, forsvinner “Høypassfilter” og tvinges til å avslutte.

tilbake til toppen