Koble til høyttalere (to brokoblede soner)

Du kan få større utmating ved å koble til med en brokobling.

Slå av strømbryteren på bakpanelet.
Koble høyttalere til de tilstøtende gråfargede høyttalerkontaktene mellom sonene 1 og 2 ELLER sonene 3 og 4.
Vend Bridge-bryteren til posisjonen “ON”.
MERKNAD

Slå av strømbryteren på bakpanelet før du kobler til høyttalerne. Slå i tillegg av basshøyttaleren.

Koble til slik at høyttalerkabelens kjernetråder ikke stikker ut fra høyttalerkontakten. Beskyttelseskretsen kan bli aktivert dersom kjernetrådene berører bakpanelet eller dersom + og - sidene berører hverandre.

Aldri berør høyttalerterminalene mens strømledningen er koblet til og strømbryteren på bakpanelet er slått på. Dette kan føre til elektrisk støt.

Bruk høyttalere med en motstand på 4 – 16 Ω/ohm. Beskyttelseskretsen kan bli aktivert dersom du benytter høyttalere med annen motstand enn angitt.

I BRIDGE-modus utmates én kanal fra én sone. I eksemplet som vises her, mates det ikke ut noe signal fra høyttalerens høyre kanal for ZONE1 og venstre kanal for ZONE2.

Sone 1 og 2 koblet til med brokobling drives som Sone 1, og sone 3 og 4 koblet til med brokobling drives som sone 3.

Når en brokobling brukes, vises ikke Sone 2/Sone 4 i “Rom-visningen”. Hvis du vil vise som forforsterker, kan du se Justere forforsterkerenlenke.

tilbake til toppen