Utløserkontroll

Hvis strømforsterkeren som er koblet til denne enheten, har en utløserinngangskontakt, kobler du den til TRIGGER OUT-kontakten i denne enheten ved bruk av en 3,5 mm-kabel (ikke inkludert). Et signal på inntil 12 V / 150 mA sendes ut fra TRIGGER OUT-kontakten.

MERKNAD

Bruk en mono-miniplugg-kabel til å koble til TRIGGER OUT-kontaktene. Ikke bruk en stereo-miniplugg-kabel.

Trigger-innstillingene må angis for å bruke Utløserkontroll. lenke

tilbake til toppen