Bakpanel

Høyttalerterminaler (SPEAKERS)

Brukes til å koble til høyttalere. lenke

TRIGGER OUT-kontakt (TRIGGER OUT)

Brukes til å koble til enheter som er utstyrt med en utløserfunksjon. lenke

USB-inngang (USB 5 V/1 A)

Brukes til å koble til USB-lagringsenheter. lenke

Analog utgang (PRE OUT)

Brukes til å koble til eksterne forsterkere. lenke

Analog inngang (LINE IN)

Brukes til å koble til enheter som er utstyrt med analoge lydutganger. lenke

Bro-modusbryter (BRIDGE)

Brukes til å aktivere forsterkerens broinnstilling. lenke

Kontakt for NETTVERK

Brukes til å koble denne enheten til et kablet Ethernet nettverk. lenke

Digital inngang (OPTICAL IN/COAXIAL IN)

Brukes til å koble til enheter som er utstyrt med digitale lydutganger. lenke

Strøminntak

Brukes til å koble til strømledningen. lenke

Hovedstrømbryter (POWER)

RESET-knapp

Forskjellige innstillinger nullstilles til fabrikkens standardverdier. lenke

tilbake til toppen