Justere utgangsnivået

Velg “Utgangsnivå linjeutgang”.
Velg Fast for å låse lydstyrken på det optimale nivået eller velg Variabelt for å kontrollere lydstyrken fra Spiller nå-skjermbildet.

Hvis du aktiverer IP-kontroll, forsvinner “Utgangsnivå linjeutgang” og tvinges til å avslutte.

tilbake til toppen