IP-kontroll

IP-kontroll

IP-kontroll er tilgjengelig for Denon AV mottakermodeller som er solgt etter 2010 og som er koblet til samme nettverk som HEOS Drive og kontrollerenheter.

Velg IP.
Velg den AVR som HEOS Drive er koblet til.
Velg den inngangen på AVR som HEOS Drive er koblet til.
Velg Done.
MERKNAD

Du kan teste forbindelsen til AVR ved å trykke strømbryteren på og av eller trykke på inngangsknappene.

De følgende innstillingene tvinges til å endres når IP-kontroll er angitt.

Utgangsnivå: Fast

Høypassfilter: Av

Basshøyttaler: Av

tilbake til toppen