Ekstern enhetskontroll

HEOS Drive kan integreres tett med de fleste Denon AVR for å la dem betjenes som om de var én enhet.

Du kan konfigurere din HEOS Drive til å fortelle den tilkoblede enheten når den skal slås på, slås av, velge korrekt inngang og justere lydstyrken og dempes.

Du kan justere spesifikke innstillinger for hver HEOS Drive i systemet ditt:

Velg ikonet Innstillinger setting som er plassert i øvre venstre hjørne i hovedmusikkmenyen for å vise menyen for Innstillinger.
Velg “Mine enheter” for å vise en liste over enhetene dine.
Velg en HEOS Drive.
Velg sonen du ønsker å stille inn.
Velg “Kontroll”.
Velg metoden som er best egnet for din konfigurering:

tilbake til toppen