Dyp hvilemodus

Enheten har også evnen til å automatisk gå inn i “Dyp hvilemodus” hver gang den kablede nettverkstilkoblingen fjernes i mer enn 60 minutter i hurtigstartmodus. Strømindikatoren slås av under dyp hvilemodus. For å vekke en HEOS-enhet fra dyp hvilemodus, må du trykke på hvilemodusknappen. Da slås strømindikatoren øyeblikkelig på.
Hvis du holder strømknappen inne i mer enn 6 sekunder, går enheten inn i dyp hvilemodus.

MERKNAD

“Dyp hvilemodus” må være angitt i alle de fire sonene for å aktivere denne innstillingen.

tilbake til toppen