Dodawanie przewodowych urządzeń HEOS

Wystarczy podłączyć urządzenie HEOS do sieci domowej przewodem Ethernet i urządzenie HEOS pojawi się jako nowe pomieszczenie na ekranie “Pomieszczenia” w aplikacji HEOS.

Aby ułatwić obsługę, można nadawać nazwy urządzeniom HEOS i wskazywać, w którym pokoju są zamontowane.

Stosuj wyłącznie ekranowane kable STP lub ScTP LAN dostępne w sklepach detalicznych (zalecane jest stosowanie kabli kategorii CAT-5 lub wyższej).

Nie podłączaj złącza NETWORK bezpośrednio do portu LAN/złącza Ethernet na komputerze.

powrót do góry