Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia HEOS

Rozwiązanie

Patrz strona

Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia HEOS wyczyści wszystkie ustawienia oraz przywróci oryginalne oprogramowanie zainstalowane fabrycznie.

Wszystkie ustawienia zostaną usunięte, a wersja oprogramowania zdegradowana!

Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne urządzenia HEOS Drive, ustaw przełącznik zasilania na tylnym panelu w pozycji OFF. Naciśnij przycisk Reset z tyłu urządzenia, ustaw przełącznik zasilania na tylnym panelu w pozycji ON i przytrzymaj przycisk Reset, aż dioda LED strefy zacznie migać na bursztynowo.

* Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź HEOSbyDenon.com

powrót do góry