Zerowanie urządzenia HEOS

Rozwiązanie

Patrz strona

Resetowanie urządzenia HEOS spowoduje skasowanie ustawień korektora i nazwy, ale zachowa bieżącą wersję oprogramowania. Należy użyć Settings->Add Device, aby ponownie połączyć urządzenie z siecią domową przed jego użyciem. Aby zresetować urządzenie HEOS Drive, naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset z tyłu urządzenia, aż dioda LED strefy zacznie migać na bursztynowo.

powrót do góry