Podłączanie głośników

Sprawdź, czy złącza lewego (L) i prawego (P) kanału głośników zostały prawidłowo podłączone do tego urządzenia oraz czy została zachowana odpowiednia polaryzacja przewodów: + (czerwony) i – (czarny).

Usuń około 10 mm izolacji z końcówki kabla głośnikowego, a następnie skręć druty kabla razem lub zamontuj odpowiedni styk głośnikowy.
Odblokuj gniazdo głośnikowe przekręcając je w lewo.
Wsuń rdzeń przewodu w gniazdo głośnikowe do samego końca.
Obróć gniazdo głośnikowe zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby je dokręcić.
UWAGA

Przed podłączeniem głośników ustaw przełącznik zasilania na tylnym panelu w pozycji OFF. Wyłącz także wszystkie podłączone aktywne subwoofery.

Podłącz w taki sposób, aby przewody kabli głośnikowych nie wystawały z gniazda głośnika. Jeśli przewody bez osłony ochronnej dotkną tylnego panelu lub nastąpi zwarcie pomiędzy żyłami + oraz –, to może zadziałać układ zabezpieczający urządzenia.

Nigdy nie dotykaj zacisków głośnikowych, kiedy jest podłączony przewód zasilania, a przełącznik zasilania na tylnym panelu znajduje się w pozycji ON. Mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

Należy użyć głośników (zestawów głośnikowych), z których każdy ma impedancję od 4 do 16 Ω (ohm). Układ zabezpieczający może zostać włączony, jeśli używane są głośniki z impedancją inną niż określona.

W zależności od podłączonych głośników, podczas odtwarzania muzyki z dużą głośnością może zadziałać układ zabezpieczający i zasilanie może zostać wyłączone (wskaźnik zasilania miga na czerwono). W takim przypadku należy skonfigurować ustawienie “Limit głośności”. link

powrót do góry