Moje urządzenie HEOS wyłącza się, a dioda LED zasilania miga na czerwono

Rozwiązanie

Patrz strona

Układ zabezpieczający został uaktywniony z powodu wzrostu temperatury w urządzeniu HEOS. Wyłącz zasilanie, odczekaj około godziny aż urządzenie wystarczająco wystygnie, a następnie ponownie włącz zasilanie.

Sprawdź, czy głośniki są właściwie podłączone. Mogło dojść do zadziałania układu zabezpieczającego z powodu zwarcia przewodów głośnikowych ze sobą lub z panelem tylnym urządzenia. Po odłączeniu przewodu zasilania wykonaj odpowiednie czynności naprawcze, poprawiając połączenia.

W zależności od podłączonych głośników, podczas odtwarzania muzyki z dużą głośnością może zadziałać układ zabezpieczający i zasilanie może zostać wyłączone. (Wskaźnik zasilania miga na czerwono). W takim przypadku należy skonfigurować ustawienie “Limit głośności”.

powrót do góry