Panel przedni

Przycisk zasilania ( Power Button )

Służy do przechodzenia do/z trybu szybkiego uruchamiania lub trybu głębokiego czuwania.

Wskaźnik zasilania

Sygnalizuje stan zasilania w następujący sposób: link

Biały: Zasilanie włączone

Wyłączony: Tryb głębokiego czuwania

Czerwony: Wszystkie strefy znajdują się w trybie szybkiego uruchamiania

Wskaźniki sieciowe

Miga na zielono, sygnalizując aktywność sieciową. link

Wskaźniki stref

Patrz “Zestawienie wskaźników stanu”. link

powrót do góry