Regulacja wyjścia przedwzmacniacza

Po ustawieniu przełącznika mostkującego w pozycji “ON”, “Limit głośności” dla stref ZONE2 i ZONE4 zmieni się na “Wyjście przedwzmacniacza”.

Wybierz “Wyjście przedwzmacniacza”.
Wybierz Wyłączone lub Włączone.

Wyłączone (domyślne):

Wyjście PRE OUT jest wyłączone i nie występuje w widoku Pomieszczenia.

Włączone:

Wyjście PRE OUT jest włączone i nazwa strefy występuje w widoku Pomieszczenia.

powrót do góry