Regulacja filtra dolnoprzepustowego

Kiedy subwoofer jest włączony, możesz ograniczyć przesyłanie sygnału o wysokiej częstotliwości do subwoofera.

Wybierz “Subwoofer”.
Wybierz “Filtr dolnoprzepustowy”.
Ustaw częstotliwość graniczną:

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz

powrót do góry