Podłączanie głośników (dwie strefy zmostkowane)

Większą moc można uzyskać, stosując połączenie mostkowe.

Ustaw przełącznik zasilania na tylnym panelu w pozycji OFF.
Podłącz głośniki do sąsiadujących szarych zacisków głośnikowych między strefami 1 i 2 LUB między strefami 3 i 4.
Ustaw przełącznik mostkujący w pozycji “ON”.
UWAGA

Przed podłączeniem głośników ustaw przełącznik zasilania na tylnym panelu w pozycji OFF. Można również wyłączyć subwoofer.

Podłącz w taki sposób, aby przewody kabli głośnikowych nie wystawały z gniazda głośnika. Jeśli przewody bez osłony ochronnej dotkną tylnego panelu lub nastąpi zwarcie pomiędzy żyłami + oraz –, to może zadziałać układ zabezpieczający urządzenia.

Nigdy nie dotykaj zacisków głośnikowych, kiedy jest podłączony przewód zasilania, a przełącznik zasilania na tylnym panelu znajduje się w pozycji ON. Mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

Należy użyć głośników (zestawów głośnikowych), z których każdy ma impedancję od 4 do 16 Ω (ohm). Układ zabezpieczający może zostać włączony, jeśli używane są głośniki z impedancją inną niż określona.

W trybie BRIDGE jeden kanał wychodzi z jednej ZONE. W poniższym przykładzie żaden sygnał nie wychodzi z głośnika prawego kanału ZONE1 i lewego kanału ZONE2.

Zmostkowane strefy 1 i 2 funkcjonują jako strefa Zone 1, a zmostkowane strefy 3 i 4 funkcjonują jako strefa Zone 3.

W przypadku połączenia mostkowego, strefy Zone 2/Zone 4 nie są wyświetlane w widoku “Pomieszczenia”. Aby wyświetlić jako wyjście przedwzmacniacza, patrz Regulacja wyjścia przedwzmacniaczalink.

powrót do góry