Panel tylny

Zaciski głośnikowe (SPEAKERS)

Do podłączania głośników. link

Gniazdo TRIGGER OUT (TRIGGER OUT)

Służy do podłączania urządzeń wyposażonych w funkcję wyzwalania. link

Wejście USB (USB 5 V/1 A)

Służy do podłączania urządzeń pamięci masowej USB. link

Wyjście analogowe (PRE OUT)

Służy do podłączania zewnętrznych wzmacniaczy. link

Wejście analogowe (LINE IN)

Służy do podłączania urządzeń wyposażonych w wyjścia dźwięku analogowego. link

Przełącznik trybu mostkowego (BRIDGE)

Służy do włączania ustawienia mostkowego we wzmacniaczu. link

Złącze NETWORK

Służy do podłączenia tego urządzenia do sieci Ethernet. link

Wejście cyfrowe (OPTICAL IN/COAXIAL IN)

Służy do podłączania urządzeń wyposażonych w wyjścia dźwięku cyfrowego. link

Gniazdo zasilania

Służy do podłączania przewodu zasilania. link

Główny przełącznik zasilania (POWER)

Przycisk RESET

Różne ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych. link

powrót do góry