Łączenie z SIECIĄ

Połączenie szeregowe

Możesz wykorzystać drugie złącze Ethernet do podłączenia kolejnego urządzenia HEOS Drive do sieci.

UWAGA

Każde urządzenie HEOS Drive zawiera cztery moduły HEOS, w związku z czym zawsze liczy się jako cztery urządzenia do maksymalnej liczby 32 urządzeń HEOS obsługiwanych w każdej pojedynczej sieci. Jedna sieć obsługuje maksymalnie 8 urządzeń HEOS Drive.

powrót do góry