Regulacja jakości dźwięku

Wybiera opcję transkodowania dla retransmisji dźwięku z jednego urządzenia HEOS do innego urządzenia HEOS (lub grupy urządzeń) przez sieć. Kiedy zostanie wybrane ustawienie “Normalny”, źródła dźwięku o wysokiej szybkości transmisji pochodzące z pierwszego urządzenia (takiego jak wejście AUX, WAV, FLAC oraz PCM) będą transkodowane, aby zapewnić najwyższy poziom niezawodności dla strumienia audio.

Wybierz “Jakość”.
Wybierz “Normalny” (ustawienie domyślne) lub “Wysoki”.

Jeśli wybrane zostało Wysoki, a jakość dźwięku pogorszyła się podczas przesyłania strumieniowego ze źródeł z jednego urządzenia do innych urządzeń, należy wybrać Normalny (ustawienie domyślne).

powrót do góry