Grupowanie pokojów

Dotknij zakładki “Pomieszczenia”.
Naciśnij i przytrzymaj palec na symbolu pokoju, w którym nie jest odtwarzana muzyka.
Przeciągnij go na pokój, w którym jest odtwarzana muzyka (oznaczonego czerwoną obwódką) i oderwij palec od ekranu.

Obydwa pokoje zostaną połączone w jedną grupę i w obydwu pokojach będzie odtwarzana ta sama muzyka.

powrót do góry