Rozgrupowanie pokojów

Dotknij zakładki “Pomieszczenia”.
Naciśnij i przytrzymaj palec na symbolu pokoju, który chcesz usunąć z grupy.
UWAGA

Nie można usunąć pierwszego pokoju, w którym rozpoczęto odtwarzanie przed grupowaniem.

Przeciągnij go poza grupę i oderwij palec od ekranu.

Zakończy się odtwarzanie muzyki w pokoju, który został usunięty z grupy. Odtwarzanie będzie kontynuowane w pozostałych pokojach.

powrót do góry