Wymagania dotyczące sterownika

Bezprzewodowym zestawem multi-room HEOS można sterować przy użyciu bezpłatnej aplikacji HEOS zainstalowanej w dowolnym urządzeniu mobilnym z systemem iOS lub Android. Urządzenie musi spełniać wymienione poniżej wymagania:

Wymagania minimalne — system iOS

System iOS w wersji 7.0 lub nowszej

Telefon iPhone® 4 lub nowszy

iPad® 2 lub nowszy

Odtwarzacz iPod touch® (5. generacji) lub nowszy

Wymagania minimalne — system Android

System Android w wersji 4.0 lub nowszej

Wszystkie rozdzielczości

powrót do góry