Grupowanie wszystkich pokojów (tryb imprezy)

Można łatwo zgrupować 16 pokoi w Tryb imprezy, wykonując gest “szczypania”.

Dotknij zakładki “Pomieszczenia”.
Umieść dwa palce na ekranie nad listą pokojów.
Szybko zsuń dwa palce i oderwij je od ekranu.

Głośniki z wszystkich pokojów zostaną połączone w jedną grupę; przez głośniki będzie synchronicznie odtwarzana ta sama muzyka.

powrót do góry