Tryb głębokiego czuwania

Urządzenie może też automatycznie przejść do “Trybu głębokiego czuwania” po zaniku połączenia sieci przewodowej na ponad 60 minut w trybie szybkiego uruchamiania. W trybie głębokiego czuwania wskaźnik zasilania jest wyłączony. Aby “wybudzić” urządzenie HEOS z trybu głębokiego czuwania, należy nacisnąć przycisk trybu czuwania, co spowoduje natychmiastowe włączenie wskaźnika zasilania.
Naciskanie przycisku zasilania przez ponad 6 sekund spowoduje przejście urządzenia w tryb głębokiego czuwania.

UWAGA

Aby włączyć to ustawienie, “Tryb głębokiego czuwania” musi zostać ustawiony we wszystkich czterech strefach.

powrót do góry