Wyłączony

Aby całkowicie wyłączyć zasilanie urządzenia, należy ustawić przełącznik zasilania na tylnym panelu w pozycji OFF.

powrót do góry