Göra justeringar

Du kan justera specifika inställningar för var och en av dina HEOS Drive:er i ditt system:

Välj ikonen inställningar setting som finns längst upp till vänster i huvudmenyn “Musik”, för att visa menyn Settings.
Välj “Mina enheter” för att visa en lista över dina enheter.
Välj den HEOS Drive och den zon som du vill justera.

Tillbaka upp