Teknisk data

Ljuddelen

Effektförstärkare

Maximal utgångseffekt:

(STANDARDANVÄNDNING)
8-kanals körning
60 W + 60 W (8 Ω/ohm, 20 Hz – 20 kHz, T.H.D. 0,05 %)

(BRYGGANVÄNDNING)
4-kanals körning
130 W + 130 W (8 Ω/ohm, 20 Hz – 20 kHz, T.H.D. 0,05 %)

Märkeffekt:

(STANDARDANVÄNDNING)
8-kanals körning
60 W + 60 W (8 Ω/ohm, 20 Hz – 20 kHz, T.H.D. 0,07 %)

(BRYGGANVÄNDNING)
4-kanals körning
120 W + 120 W (8 Ω/ohm, 20 Hz – 20 kHz, T.H.D. 0,07 %)

Utgångsanslutningar:

(STANDARDANVÄNDNING)
4 – 16 Ω/ohm

(BRYGGANVÄNDNING)
4 – 16 Ω/ohm

THD+N:

0,05 % (20 Hz - 20 kHz)

Signal/brusförhållande:

95 dB (IHF-A-vägt)

Frekvensgång:

20 Hz till 20 kHz: ±1 dB

Allmänt

Drifttemperatur:

5 °C – 35 °C

Strömtillförsel:

AC 120 V, 60 Hz (för Nordamerika)

AC 220 - 240 V, 50/60 Hz (för Europa, Storbritannien och Australien)

Strömförbrukning:

170 W (för Nordamerika)

160 W (för Europe, Storbritannien och Australien)

Strömförbrukning i djupt standbyläge:

0,3 W

Mått (Enhet : mm)

Vikt: 7,5 kg (med fästen) 7,2 kg (utan fästen)

För förbättringssyften, kan tekniska data och utformning ändras utan tidigare meddelande.

Tillbaka upp