Trigger out

Trigger out

Välj Trigger Control om du ansluter din HEOS till en effektförstärkare som stöder triggeringång på +12 V.

HEOS App kan då kontrollera om förstärkaren ska vara på eller av.

Välj Trigger.
Tryck på Done.
OBSERVERA

Du kan testa anslutningen till förstärkaren genom att sätta på/stänga av strömmen på förstärkarens inställningsskärm.

Tillbaka upp