Kraftförsörjning till din HEOS Drive

Anslut lämplig nätkabel för din region till baksidan på HEOS Drive och vägguttaget och växla sedan strömknappen på bakpanelen till ON-läget.

Tillbaka upp