Zonanslutningar

Du kan spela upp samma källa i alla fyra HEOS Drive-zoner om du önskar. Du kan även spela upp olika källor i olika zoner.
Anslutningar och funktioner på sidan 14 till 18 gäller ZONE1. ZONE2, ZONE3 och ZONE4 är likadana som ZONE1.

Tillbaka upp