Tabell över status-LED

Strömindikator

Enhetsbeskrivning

Beskrivning

LED front igång

OFF

Ingen ström, huvudströmbrytaren växlad till OFF, djup standby

(av)

ON

Ström på

(fast)

Strömhantering

Snabbstartsläge: När alla zoner går in i Snabbstartsläge

(fast)

Fel

Läs om maskinvaruskydd under GRUNDLÄGGANDE FELSÖKNINGlänk

(blinka)

Nätverksindikatorer

Enhetsbeskrivning

Beskrivning

LED front igång

OFF

Inte ansluten till ditt nätverk

(av)

Anslut

Ansluten till ditt nätverk

(blinka)

Zonindikatorer

Enhetsbeskrivning

Beskrivning

LED front igång

OFF

Ingen ström, huvudströmbrytaren växlad till OFF, djup standby

(av)

Huvudströmbrytaren på

Starta

(blinka)

ON

Färdigkonfigurerad och ansluten till ditt nätverk

(fast)

Inte ansluten till ditt nätverk

(fast)

Uppdatera

Uppdaterar

(blinka)

Startar om

(blinka)

Färdigkonfigurerad och ansluten till ditt nätverk

(fast)

Återställ

Mjuk återställning - rensa användarinställningar

(blinka snabbt)

Hård återställning - fabriksåterställning

(blinka)

Startar om

(blinka)

Konfigurerad Inte redo

(fast)

Fel

Fel på inbyggd programvara

(blinka långsamt (INTE tona ner))

Fel på maskinvara

(blinka snabbt)

Nätverksfel

(fast)

Volymändring

 

(blinka snabbt)

Ljud av

 

(blinka långsamt)

Strömhantering

Snabbstartsläge: När alla zoner går in i Snabbstartsläge

(fast)

Djup standby

(av)

Tillbaka upp