Uppdatera ditt system

HEOS kan lägga till förbättringar och uppdaterade funktioner via din höghastiga Internet-anslutning. Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera HEOS-enheten och/eller din kontrollapp.

Välj ikonen inställningar setting som finns längst upp till vänster i huvudmenyn “Musik”, för att visa menyn Settings.
Välj “Uppdatera mjukvara”.

Sök efter uppdatering

Följ instruktionerna på skärmen för att installera eventuellt tillgängliga uppdateringar till ditt HEOS-system.

Automatisk uppdatering

ON:

Giltiga uppdateringar utförs automatiskt.

OFF:

Du kommer att meddelas om giltiga uppdateringar via din HEOS-app.

Tillbaka upp