Groeperen van alle kamers opheffen

U kunt de groepering van alle kamers gemakkelijk ongedaan maken en de Partymodus afsluiten met een “openspreidende” beweging.

Tik op het tabblad “Ruimtes”.
Plaats twee vingers dicht bij elkaar op het scherm boven de lijst met kamers.
Spreid uw vingers uit elkaar en neem ze weg.

De groepering van al uw kamers wordt opgeheven en de muziek stopt met afspelen in elke kamer (behalve de originele “master” kamer waar werd afgespeeld voordat u de kamers samen hebt gegroepeerd).

naar boven