De soundbar en subwoofer koppelen

De subwoofer en soundbar zijn gekoppeld in de fabriek. Als de communicatie echter wordt onderbroken, volgt u deze procedure.

Druk op de knop “PAIR” op de subwoofer voor het koppelen tot de Status-LED blauw knippert.

De voeding van de soundbar wordt ingeschakeld.

Druk op de knop “PAIR” op de achterkant van de soundbar.

De Status-LED op de subwoofer zal effen blauw zijn.

Status-LED

Oranje LED:

Subwoofer is niet gekoppeld met soundbar.

Blauwe LED:

Subwoofer is gekoppeld met soundbar. Uw systeem is gereed.

naar boven