Geen subwoofergeluid, geluid onderbroken of er is ruis opgetreden

Oplossing

Raadpleeg blz.

Controleer of de Status-LED blauw oplicht op de subwoofer. Wanneer de Status-LED oranje is opgelicht, koppelt u het toestel los van het stopcontact, sluit u het opnieuw aan of probeert u het koppelen opnieuw uit te voeren.

Wanneer er een hindernis is tussen de soundbar en de subwoofer, moet u de subwoofer verwijderen of dichter bij de soundbar plaatsen.

-

naar boven