Tv-geluid groeperen

Stel in wanneer u audio van uw tv of een externe ingang wilt afspelen op dit toestel via een ander HEOS-apparaat.

Selecteer “TV-geluid groeperen”.

Inschakelen

Groeperen inschakelen.

Vertraging in de audio

Stelt de vertraging van de audio in.

OPMERKING

De audio kan uitvallen als de mate van vertraging te kort is. Verleng de vertraging als de audio uitvalt.

naar boven