Handelsmerken

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Voor DTS-patenten, zie http://patents.dts.com. Vervaardigd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, het symbool en DTS en het symbool samen, zijn gedeponeerde handelsmerken en DTS Digital Surround is een handelsmerk van DTS, Inc.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

Apple, het Apple-logo, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Amazon, Kindle, Echo, Alexa, Dash, Fire en alle verwante logo’s zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of hun aangesloten dochterondernemingen.

naar boven